† Založení institutu Mariánů †

26. 3. 2016

Dnes si připomínáme založení institutu Mariánů a to řádovým velmistrem Vilémem Rakousko-Těšínským se souhlasem císaře. U zrodu pomoci trpícím, po vzoru Červeného kříže, po roce 1840 dochází ke zřízení, či přesněji obnovení ženské větve Řádu, která měla čistě charitativní a humanitární zaměření. Byl zřízen špitální fond a založeny nemocnice Řádu německých rytířů - Německého řádu v Opavě a Bruntále.

K další změně dochází za velmistra arcivévody Viléma. Ten se podílel na zlepšení charitativní činnosti Řádu. Sám byl raněn a poznal, co to jsou útrapy raněných a nemocných vojáků. Dne 7. ledna 1871, během jednání velké řádové kapituly prohlásil:
"Hlavním cílem Řádu od doby jeho založení v roce 1191 byla služba chudým a potřebným a z tohoto důvodu došlo ke znovuzřízení odnože Řádu zdravotních sester".
Zdůraznil také, že je nutno založit centrální orgán, pro plnění úkolů na tomto úseku charitativních a dalších činností.

Dne 26. března 1871 byl proto zřízen Institut Mariánů a to k podpoře humanitárních aktivit Řádu, zejména pro nemocné, raněné a potřebné. Vstup byl podmíněn finančním či materiálním darem.

Neznalý pozorovatel by mohl namítnout, že Řád ztratil svoji starobylou prestiž výměnou za peníze. To je však jen povrchní konstatování, neb Řád mohl více jak půlstoletí pokračovat ve svém charitativním i církevním poslání. Lidská marnivost a jejich peníze tedy dala moderní podobu ideálu "caritas" a umožnila rozvoj řádových nemocnic a sanitní služby, které v letech první světové války zachránili tisíce životů vojáků. Je zásluhou, že někteří aristokraté rozpoznali složitost problému, dokázali vysvětlit finanční problém jednak osobám staré šlechty, ale podchytit zájem nové nobility a přimět je k poskytnutí velkých finančních částek na charitu a sanitu.

Členům tohoto institutu byl pak do roku 1918 udělován Mariánský kříž Řádu německých rytířů tzv. kříž "Mariánů"
† ORDO TEUT. HUMANITATI - Německý řád lidskosti †

Do roku 1886 byl kříž nošen dle třídy na černé nákrční nebo náprsní řádové stuze. Později na černobíle šrafované stuze podle vzoru tzv. "rakouské válečné stuhy". Mužská verze byla nošena na trojúhelníkové stuze, dámská verze pak na stuze ve tvaru motýlka. Kříž I. třídy byl udělen 250x a II. třídy přibližně 7.500x.

Více o Mariánském kříži Řádu německých rytířů
† Historie Mariánského kříže Řádu německých rytířů †založení institutu mariánů, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Založení institutu MariánůZpět na více zpráv.