† Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě - prohlídka †

3. 4. 2016

Farní chrám Řádu německých rytířů - mohutný trojlodní kostel se dvěma věžemi založený počátkem 13. století je jednou z nejstarších staveb města Opavy, dobudovaný ve stylu slezské cihlové gotiky ve 14. století, interiér s obrazy I. Raaba, F. I. Leichera, I. Günthera a s epitafem Karla z Lichtenštejna od J. G. Lehnera, barokizován v 18. století.

Od roku 1995 je chrám národní kulturní památkou, od roku 1996 pak konkatedrálou nově vzniklé ostravsko - opavské diecéze.
Konkatedrála je Řádem německých rytířů - Německým řádem aktivně využívána při bohoslužbách, řádových slavnostech a dalších příležitostech.

20.4. 2016 v 10.00 hod. - komentovaná prohlídka s výkladem lektora umožní návštěvníkům nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná. Komentovanou prohlídkou, provází Mgr. Petr Tesař a Bc. Pavel Solnický.
Nutná rezervace na tel.: +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907konkatedrála nanebevzetí panny marie v opavě - komentovaná prohlídka, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě - komentovaná prohlídkaZpět na více zpráv.