† Svátek řádové patronky sv. Doroty z Montau †

25. 6. 2016

Dnes je svátek řádové patronky sv. Doroty z Montau
(* 6. února 1347 Gross Montau; † 25. června 1394 Marienwerder)

Bl. Dorothea Pruská, patronka Řádu Německých rytířů, mystička, matka, poutník, osobnost doby prolínání kultur severního Polska a německých hanzovních měst. Matka devíti dětí, choť zbrojíře, a přitom poutnice tajemství Ježíšova života. Roku 1389 se vydala na pouť do Říma. Během její nepřítomnosti, její manžel zemřel. Později se přestěhovala do Marienwerderu kde se setkala s pražským profesorem teologie, dómským děkanem a knězem Řádu německých rytířů Janem z Marienwerdenu, jejím budoucím zpovědníkem a životopiscem, který zachytil její vize a zjevení. Stala se poradkyní v duchovních věcech a poskytovatelka útěchy pro mnoho lidí ze všech vrstev, měla různá vidění. Trpělivě snášela tělesné bolesti a duchovní utrpení. Zemřela roku 1394 a je pohřbena v katedrále v Marienwerderu.
Proces o Dorotiných heroických ctnostech proběhl kolem roku 1405, svatořečena byla 9. ledna 1976 J. S. papežem Pavlem VI.

Všemohoucí Bože, s Tvojí pomocí je svatá Dorota a její způsob života jako jedna cesta ke Kristu a v Kristu.
Její přímluvu dej nám také…

Více také v sekci Patroni a světci Řádu německých rytířů - Německého řádu.řádová patronka sv. dorota z montau, dorothea von montau, dorothea of montau, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Svátek řádové patronky sv. Doroty z MontauZpět na více zpráv.