† Výročí bitvy u Hradce Králové a války prusko - rakouské 1866 †

5. 7. 2016

Ve dnech 1. - 3. 7. 2016 se uskutečnily hlavní vzpomínkové akce k 150. výročí bitvy u Hradce Králové a války 1866.

V tomto nesmyslném konfliktu, kde položilo život mnoho vojáků, bojoval i řádový pluk "Hoch- und Deutschmeister" č. 4

Pontifikální bohoslužbu za mír ve světě v chrámu sv. Ducha, odsloužil v sobotu 2. 7. 2016 ve 14 hodin J. Exc. královéhradecký sídelní biskup Mons. Jan Vokál, za účasti dalších pozvaných českých i zahraničních biskupů. Svého zástupce zde měl i na obou mších Německý řád. Svoji přítomností poctil Hradec Králové také rodák, J. Em. Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český, který z presbytáře promluvil a pozdravil Hradečany.

Zcela zaplněný chrám zazpíval při úvodu obě sloky státní hymny Kde domov můj, rakouskou císařskou hymnu v českém a německém jazyce, poté zazněly skladby od Franze Schuberta - Gloria, Ludwiga van Beethovena - Óda na radost a další. Na závěr pak Svatováclavský chorál. O zpěv a hudební doprovod se postaral český chlapecký sbor Boni pueri. Občerstvení v horkém odpoledni zajišťovala Maltézská pomoc.

Čestná stráž byla držena v levé části chrámu, kde se nachází pískovcový pseudogotický oltář (pomník č. 270) padlých vojáků rakouského 18. pěšího pluku. Návrh vypracovaný učitelem hořické školy Bohuslavem Moravcem slohově upravil přední vídeňský architekt stavební rada Friedrich von Schmidt, který proslul rekonstrukcemi význačných památek na území Rakouska - Uherska (např. dómu sv. Štěpána ve Vídni či hradu Karlštejna). Roku 1891 ho věnoval důstojnický sbor pluku. Dílo provedla kamenicko - sochařská škola v Hořicích a v kostele byl tento sedm metrů vysoký monument osazen v roce 1892.

† Nový pomník "Lidem a koním" †
Dne 1. 7. 2016 byl v rámci oslav u Střezetic odhalen také nový pomník "Lidem a koním". Pomník požehnal J. Exc. královéhradecký sídelní biskup Mons. Jan Vokál.
Na tomto místě jezdecké srážky, jíž se zúčastnilo na 11 000 jezdců obou armád, padlo více než 1600 důstojníků a vojáků a minimálně dva tisíce koní. Rakouská jízda kryla ústup armády, což se jí podařilo, neboť pruskou jízdu dokázala zahnat až ke vzdálené řece Bystřici. Zde se rakouští jezdci dostali pod palbu a museli se vrátit zpět. Šlo o jednu z posledních velkých jezdeckých bitev v dějinách.

V květnu 1913 se Ústřední spolek pro udržování vojenských pomníků z r. 1866 v Čechách rozhodl "krví nasáklou" půdu u Střezetic ke vzpomínce na slavnou jezdeckou bitvu ozdobit velkým pomníkem. Plány na stavbu pomníku k uctění jezdců a koní však zastavila světová válka. Vše se ale po letech podařilo.

Sugestivní dílo evokuje nejen obrovské ztráty na životech lidí i koní, ale i dojemný vztah mezi člověkem a oddaným zvířetem uprostřed válečné vřavy. "Sousoší představuje těžce raněného koně a vojáka. Je to příběh dvou velkých kamarádů, kteří spolu prožili dlouhá léta těžké vojenské služby. A nyní kůň, živý tvor s duší, žádá svého pána, aby mu pomohl od bolesti tak jako to dělal vždycky." Je 6 metrů dlouhé a dva a půl metru vysoké.

Bitevní scéna Königgrätz 1866 proběhla dne 3. 7. 2016 za přítomnosti 25 tisíc návštěvníků !

Pomyslnou tečkou za třídenním maratonem vzpomínkových akcí pak byla večerní zádušní mše v kostele Proměnění Páně na Chlumu za padlé z bitvy 1866, kterou celebroval J. Em. Dominik kardinál Duka OP. V promluvě mimo jiné řekl, že hrůza současných válek, se od doby bitvy u Hradce Králové, projevuje i v tom, že vítězná strana měří svoji výhru podle množství zabitých žen a dětí.
Připomněl, že nás bible učí milosrdenství a lásce k nepříteli či cizím lidem.

"V těsném sousedství našeho města se odehrála největší polní bitva na území českých zemí, která byla spojená s masakrem a obrovským utrpením lidí. Právě tato bitva v rámci prusko - rakouské války ovlivnila následný vývoj i v celé Evropě. O to více si musíme toto výročí připomínat a dělat vše pro to, aby se podobné věci už nikdy v budoucnu nestaly".

Vzpomínkové akce, abychom posvátná místa drahé vlasti naší, prosáklá krví nesčetných tisíců chrabrých reků, zachránili před zapomenutím. Padlých hrdinů daleko od svých milých, kteří zasluhují, aby v zapomenutí nepřišli u nás ani u potomstva !

† Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum †
† Život zemřelých je uložen v paměti žijících †

Hoch- und Deutschmeister č. 4
Slavná tradice tohoto pluku sahá až k roku 1696, do období válek s Turky a vítězného tažení prince Evžena Savojského, kdy byl tento jeden z nejstarších vojenských útvarů založen. Majitelem pluku byl vždy jeden z rakouských arcivévodů, který byl zároveň velmistr Řádu Německých rytířů (jeho titul v němčině byl "Hoch- und Deutschmeister", odkud tedy i název pluku). V době od 23. září 1893 jsou dva prapory vídeňského C. a K. pěšího pluku "Hoch- und Deutschmeister" č. 4 dislokovány v Jihlavě, kde jsou posádkou až do 23. července roku 1896, kdy oba prapory odchází do své domovské posádky ve Vídni. Snad zde je počátek označení pluku jako německo - český pluk. Tento slavný rakouský pluk má svoji tradici, která obstála i v těžkých dobách 2. světové války a i dnes je tato slavná tradice podporována nejen armádou Rakouska, ale i samotnými občany města Vídně a je ctí pro mladého muže, který nastupuje základní službu k tomuto pluku.

V roce 1866 pluk tvrdě bojoval o ves Rozběřice, kterou spolu s 18. mysliveckým praporem dobyl a zatlačil přitom oddíly 2. pruského královského gardového pluku hraběte von Waldersee až k Chlumu. Dnes se na tomto místě nachází monumentální figurální pomník rakouského 4. pěšího pluku Hoch und Deutschmeister - brigády generálmajora von Rosenzweiga. Pomník nechal zbudovat jeho C. a K. výsost, arcivévoda a J. Exs. velmistr Řádu německých rytířů Evžen Habsburský. Na skále z červené litické žuly stojí sousoší vojína podpírajícího raněného důstojníka z mědi. Návrh od sochaře Gustava von Lichtenberga. Vpředu je kovový kříž a na čtyřech stranách nápisní desky. Pátá černá deska je v zadní části pomníku. Sousoší z tepané mědi vyrobila firma Alexandra Nehra z Vídně. Kamenické práce provedl sochař Fr. Slanec. Památka věnovaná plukem byla odhalena 7. 9. 1902. V roce 2007 - 2009 pak proběhla jeho rekonstrukce.

Nápisy:
† Památce za císaře a vlast dne 3. července 1866 padlých osmi důstojníků a 296 mužů c. k. pěšího pluku č. 4
† Dem ehrenden Andenken der am 3. Juli 1866 für Kaiser und Vaterland gefallenen acht Offiziere und 296 Mann des k. k. Inf. - Regiments Hoch und Deutschmeister No. 4
† Zřízeno dne 7. září 1902 péčí Komitétu pro postavení vojenského pomníku pod vysokým protektorátem jeho C. a K. výsosti, arcivévody Eugena.
† Errichtet von dem Unterm h Protektorate Sr k. u. k. Hoheit des Erzherzogs Eugen stehenden Deutschmaister Krieger Denkmal – Comitee. 7. September 1902

Deska se jmény členů Komitétu pro postavení vojenského pomníku.
Pozemek pro tento pomník věnovala Obec Rozběřice.
Das Denkmal Grundstück vurde von der Gemeinde Rozběřic gewidmet.

Video Pontifikální bohoslužba - Za mír ve světě - počet videí: 1.

Fotogalerie 4. pěší pluk Hoch und Deutschmeister a 1866 - počet fotografií: 45.

Článek † Historie a dekorace 4. pluku Deutschmeistrů † - počet článků: 1.

Video dokument Den bitvy u Hradce Králové - počet videí: 1.

Video - ukázky bitvy k 150. výročí - počet video: 1 a video: 2.

Video - ohňostroj k 150. výročí (tři tisíce rachejtlí a 250 kulových pum) - počet videí: 1.

Video - videomapping k 150. výročí bitvy - počet videí: 1.

Video - koncert Hradecká filharmonie k 150. výročí - počet videí: 1.

Video - Les Svíb 1866 trailer - počet videí: 1.

Video - bojiště 1866 na Chlumu u Hradce Králové - počet videí: 1.

Přehledný článek - 150 let: bitva u Hradce Králové 3. července 1866 - počet článků: 1.

Přehledný článek - Příčiny války roku 1866 a její začátek na českém bojišti - počet článků: 1.

Video - reálné porovnání rakouské pušky a pruské pušky jehlovky nabíjené zezadu (rakouské pušky měly ale delší dostřel a větší přesnost - počet videí: 1.

Zdroj a děkujeme: Pavel Fišera (fotoateliér), Michal Kobrle - Fotografie, Altmann, bihk.cz, vhu, stream, youtube, denik.cz, demaya, studiodoma, Karel Novotný, Barbara Barush Foto, Chlum Bojiště 1866 - Baterie Mrtvych, Královéhradecký kraj, Königgrätz, vlastnívýročí bitvy u Hradce Králové a války prusko - rakouské 1866, königgrätz 1866, chlum 1866, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Výročí bitvy u Hradce Králové a války prusko - rakouské 1866Zpět na více zpráv.