† Soud zamítl žalobu Německého řádu †

24. 8. 2016

Hrad Bouzov dál patří státu, soud zamítl žalobu České provincii Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, známého jako Řád německých rytířů, nyní Německý řád. Podle soudu není žaloba důvodná. Soudní jednání dnes pokračovalo od 14 hodin u Okresního soudu v Olomouci. Německý řád požadoval navrácení svého historického majetku, řádového hradu Bouzova.

"Žaloba není důvodná, proto byla zamítnuta," uvedl soudce Vít Jašek. Hlavním argumentem podle soudu je to, že předmětné věci byly zkonfiskovány na základě Benešových dekretů německé společnosti, která je tehdy vlastnila, proto je nelze vydat. Uvedl také, že soud nemá prokázáno, že by žalobce byl vlastníkem věcí, kterých se domáhá. "V řízení bylo prokázáno, že řád byl v roce 1939 zrušen," uvedl soudce s tím, že toto rozhodnutí dosud nebylo zrušeno. "Proto je nelze vydat," podotkl soudce.

Advokát NPÚ u soudu argumentoval mimo jiné tím, že řád, který v únoru 1939 zrušil svým nařízením tehdejší říšský komisař, nebyl po pádu Hitlera v Československu obnoven.

Pozn.
Řád může zrušit jen J. S. papež. Řád má navíc k dispozici rozhodnutí Svatého stolce, České biskupské konference a další podklady, které prokazují, že dnešní Německý řád (Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě) je identický s tím, který působil na českém území v minulosti.

Podle advokátky řádu stát nepředložil žádný doklad, že Bouzov krátce po válce skutečně podle práva získal.
"Na tento majetek byla uvalena národní správa, trvala až do roku 1950. Nemohly se tak na něj vztahovat konfiskační dekrety," podotkla.

Zástupci Německého řádu s rozhodnutím nesouhlasí a Řád se odvolá proti němu ke krajskému soudu.
"Je to jen rozhodnutí prvoinstančního soudu. Jsme přesvědčeni, že jsme důkazní břemeno unesli. Odvoláme se a uvidíme, co bude dál. Věříme ve spravedlnost. Stále se opíráme o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze 17. prosince 1948, který majetek řádu vrátil. Dnešní verdikt musíme důkladně prozkoumat, zanalyzovat a poté zveřejníme odvolací argumenty. Jsme přesvědčeni, že jsme všechno splnili tak, jak jsme měli," prohlásil za Německý řád Mikoláš Černý.

Po nacistech a komunistech následuje další snaha "zabavení" historického majetku Německého řádu. A proto je nutno si položit otázku:
Kdo jsou tito lidé, kteří zvonili klíči, hovoří o demokracii a právním státě a neštítí se použít materiály pocházející z archivů StB a tvrdit, že Německý řád na území Československé republiky nikdy po druhé světové válce neexistoval ?

Řádu bylo působení v tehdejším Československu téměř znemožněno, ale vždy zde omezeně působil.

Nacisté a později zločinecká Komunistická strana, která vraždila, zavírala řádové sestry i bratry do uranových dolů a zabavovala majetek, nadále v České republice působí a její někteří "funkcionáři" nadále podnikají kroky proti Řádu viz např.
† Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalemské † (sestry Řádu německých rytířů) - pronásledování a proces
a
† Milosrdná sestra † Anežka Antonie Witková

A po tomto všem se i dnes najdou tací, kteří mají "odvahu" vyslovit pochybnosti o "právní kontinuitě řádu" (generální ředitelka Národního památkového ústavu, Naděžda Goryczková) nebo to, že "Řád zanikl v padesátých letech" (soudkyně olomouckého soudu, Hana Šimková) - článek: Německý řád vs. NPÚ aneb Když se Národní památkový ústav nadnáší.

A Ti další - současní se k nim tímto přidávají !

Upozornění:
Výše uvedené informace jsou publikovány z naší strany nebo jsou čerpány z tiskových médií a z Německého řádu.
Tyto stránky jsou zcela soukromého a nekomerčního charakteru a nejsou součástí Německého řádu.
Jedinými oficiálními komunikačními zdroji v České republice jsou:
vikář velmistra P. Mgr. Metoděj Radomír Hofman OT
mediální zástupce Německého řádu Mikoláš Černý a zmocnění právní zástupci Německého řádu.
Rovněž webové stránky:
http://www.nemeckyrad.cz – Německý řád, Česká republika
https://www.facebook.com/NemeckyRad – Německý řád, Česká republika

Informace:
Německý řád vs. NPÚ

† Otázky a odpovědi - Majetkoprávní nároky † Německý řád / Řád německých rytířů
Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě †

Časový vývoj majetkových nároků †hrad bouzov soud zamítl žalobu německého řádu, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Soud zamítl žalobu Německého řáduZpět na více zpráv.