† Německý řád stáhl žalobu †

30. 9. 2016

Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, dnes známá jako Německý řád, stáhla žalobu, na část někdejšího vybavení hradu Sovince. Mobiliář je dnes součástí sbírky olomouckého Vlastivědného muzea.
Německý řád u soudu požadoval navrácení svého majetku, tedy souboru zbraní, zbroje a obrazů pocházejících ze sovineckého hradu. Žalob byla nakonec stažena, protože nelze nalézt příslušné archivní dokumenty.

Samosoudkyně olomouckého okresního soudu Jitka Rollerová v návaznosti na to celé řízení začátkem září zastavila. Někdejší vybavení hradu tak zůstává ve sbírkách Vlastivědného muzea.

"S ohledem na lhůty už nebude mít žalobce možnost tuto záležitost dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi znovu otevřít," konstatovali právní zástupci muzea.

Ředitel muzea Břetislav Holásek rozhodnutí soudu uvítal. Co všechno se po znárodnění Sovince převezlo do muzea, se ale nedá přesně určit. V té době se nikdo sepisováním takového majetku moc nezabýval. Je možné, že seznam dával dohromady nějaký estébák, který neměl o starožitnostech a umění ani potuchy," řekl Holásek.

Samotný Sovinec čeká daleko podstatnější právní bitva. Německý řád totiž u soudu požaduje celou tuto státem chráněnou památku, která byla jeho majetkem a byla tehdejším státem zabavena.

† Otázky a odpovědi - Majetkoprávní nároky † Německý řád / Řád německých rytířů
Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě †

Časový vývoj majetkových nároků †německý řád stáhl žalobu, Řád německých rytířů, Německý řád

Německý řád stáhl žalobuZpět na více zpráv.