† Zasedání správní rady Nadačního fondu †

24. 10. 2016

Na svém pravidelném zasedání schválila správní rada Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského, jehož zřizovatelem jsou familiáři Německého řádu poskytnutí řádných prospěchových a sociálních stipendií pro žáky Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci. Stipendium bylo poskytnuto na první pololetí školního roku 2016 - 2017, za splnění daných kritérií. Celková výše poskytnutých stipendií žákům dosáhla 102 tis. korun českých.
Zdroj: Německý řádZasedání správní rady Nadačního fondu arcivévody Evžena Habsburského 2016, Řád německých rytířů, Německý řád, Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Deutscher Orden

Zasedání správní rady Nadačního fondu arcivévody Evžena HabsburskéhoZpět na více zpráv.