† Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OT - 10. výročí od úmrtí †

29. 11. 2016

Dnes 29. listopadu si připomínáme smutné 10. výročí od úmrtí
Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT (Ordo Teutonicus).

Navštívili jsme hřbitov při kostele sv. Pavla v Hradci Králové - Pouchově, po motlitbě u hrobu jsme zde položili květiny, zapálené svíce s řádovými znaky Německého řádu a logem Deutscher-Orden.cz a připevnili řádové stuhy.

Cfr. PhDr. Petr Adam OT se narodil se 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako knihovník a vedoucí knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové, notář diecézní kurie a čestný konzistorní rada. Byl rytířem Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Je také autorem dvou knih o Řádu německých rytířů.

Především díky jeho velkému úsilí, získala knihovna svou současnou funkční, ale i fyzickou podobu podle jeho oblíbeného bonmotu:

"Mnohé zámky mají své knihovny, naše knihovna má svůj zámek."


Zrestaurování prostor a mobiliáře Trautmannsdorfské knihovny bylo posledním velkým projektem Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT.

† R. i. P. †

Fotogalerie Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OT - 10. výročí od úmrtí - počet fotografií: 7.Cfr. PhDr Petr Adam, Fam. OT - 10 let, Řád německých rytířů, Německý řád, Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Deutscher Orden

Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OT - 10. výročí od úmrtíZpět na více zpráv.