† Zrovnoprávění Řádu 1221 †

9. 1. 2017

9. ledna 1221 J. S. Papež Honorius III. (1216 - 1227) bulou "Vestra religio":

373. 1223 ianuar. 12 Laterani. Honorius III repetit n.309 de 1221 ianuar. 9. Honorius etc. Vestra religio etc. Datum Laterani ii id. ianuarii pontificatus nostri anno septimo.

zrovnoprávnil Řád na úroveň se dvěma staršími řády Maltézských rytířů a templářů, a potvrdil mu privilegia. Řád se tak chopil úkolu boje za věřící, aniž by to ovlivnilo péči o chudé a nemocné.

Na fotografiích písemné dokumenty od papeže Honoriuse III. uložené v ústředním archivu Německého řádu ve Vídni. Další část archivu se pak nachází v Bad Margentheim, který se Německému řádu (do roku 1924 Řádu německých rytířů) podařilo jako jedinému z řádů, které vznikly v časech výprav do Palestiny, uchovat do dnešních dnů!

Fotogalerie Písemné dokumenty od papeže Honoriuse III. - počet fotografií: 4.Zrovnoprávění Řádu 1221 Vestra religio, Řád německých rytířů, Německý řád, Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Deutscher Orden

Zrovnoprávění Řádu 1221Zpět na více zpráv.