† Svátek založení Německého řádu †

6. 2. 2017

Dnes je Slavnost Naší Milé Paní Německého domu v Jeruzalémě - svátek založení Německého řádu.

Řád německých rytířů později Německý řád u nás také pod názvem Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě. Německé označení: Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem (Řád bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě) zkráceně Deutscher Orden. V latině Ordo fratrum domus Sanctae Mariae Teutonicorum Hierosolimitanorum zkráceně Ordo Teutonicus. Lze narazit i na další variace: Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum Hierosolymitani, respektive Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem a také Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum.

Tyto názvy mají svůj původ v označení fratrum Theutonicorum ecclesiea S. Mariae Hiersolymitanae, kterým bulou "Quotiens postulatur" J. S. Papež Klement III. (1187 - 1191) verifikoval Řád dne 6. února 1191 jako Řád řeholní. Ideál bratrství sloužil lidem v nouzi pro Krista s bezpodmínečnou láskou.
Roku 1196 J. S. Papež Celestine III. (1191 - 1198) vzal Řád pod ochranu a potvrdil bratřím majetky, práva a výsady. Postavil tím špitál na roveň ostatním duchovním řádům. Zároveň opravňuje Řád používat černý kříž na bílém plášti, který členové Řádu dodnes nosí.

Na shromáždění v domě (sídle templářů) v Akkonu, roku 1198 za účasti církevních a světských představitelů bylo rozhodnuto o vyhlášení teutonského Řádu jako rytířského.
Poté v roce 1199 následuje bulou "Sacrosancta Romana ecclesia" povýšení na rytířský Řád. Tuto změnu potvrdil následovník J. S. Papež Inocenc III. (1198 - 1216). Tím byla dokončena přeměna špitálního bratrstva v samostatný rytířský Řád. Bratři kněží zajišťovali duchovní pomoc, bratři ošetřovatelé ošetřovali nemocné, bratři rytíři zajišťovali bezpečnost, bránili špitál před útoky Saracenů a podíleli se na udržování křesťanské komunity ve Svaté zemi.
Začátkem roku 1221 pak J. S. Papež Honorius III. (1216 - 1227) zrovnoprávnil Řád na úroveň se dvěma staršími řády a to Maltézských rytířů a templářů. Řád se tak chopil úkolu boje za věřící, aniž by to ovlivnilo péči o chudé a nemocné.Svátek založení Německého řádu 2017, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, ordo fratrum domus hospitalis sanctae mariae teutonicorum in jerusalem

Svátek založení Německého řáduZpět na více zpráv.