† Schválení statutu na rytířský Řád †

19. 2. 2017

Dne 19. února 1199 J. S. papež Inocenc III. (1198 - 1216) bulou "Sacrosancta Romana ecclesia" potvrdil rytířský status Řádu. Schválením nových pravidel pro jeho jednotlivé složky stanovil, že Řád bude podléhat řeholi špitálníků ve všem, co se týká jeho charitativní činnosti. Bratři rytíři budou podléhat řeholi templářů a budou nosit rovněž bílý plášť, ale s černým křížem. Prioritou byla péče o nemocné a raněné, ale původně pouze lazaretní bratrstvo se postupně přeměnilo na rytířský řád sdružující německé rytíře, kteří dosud působili v řadách johanitů.

Řád měl kromě svého hlavního sídla v Akku pět dalších sídel ve Svaté zemi, v Gaze, v Jaffě, Askhelonu (Askalon) a ve městech Rama a Zamsi. Od roku 1197 se Řád usadil v Barlettě v jižní Itálii a v sicilském Palermu, odkud vyplouvala většina poutníků mířících ke svatým místům Jeruzaléma.

Rytířstvím se k péči o nemocné a raněné přičítá tedy i povinnost ozbrojené ochrany poutníků, rovněž obrana Svaté země a boj proti nevěřícím. V roce 1929 nová statuta zavedla nový název "Německý řád" a zcela zrušila profesní rytířskou složku. Tím byla přeměna rytířského Řádu na klerikální dokončena.

Ale pamatujme: "Kristovým rytířem navěky,"
arcivévoda Evžen Habsburský - 58. velmistr Řádu německých rytířů.Schválení statutu na rytířský Řád 2017, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, ordo fratrum domus hospitalis sanctae mariae teutonicorum in jerusalem

Schválení statutu na rytířský ŘádZpět na více zpráv.