† Hrad Bouzov nebude vydán Německému řádu †

30. 3. 2017

Odvolací soud potvrdil, že se hrad Bouzov nevrátí Německému řádu.

"Odvolání žalobce není důvodné. Okresní soud provedl všechny potřebné důkazy, vyložil správně zákon o majetkovém vyrovnání a aplikoval přitom judikatury z předchozích sporů," uvedla při zdůvodnění rozsudku soudkyně Ivana Pikalová.
Hlavním důvodem zamítnutí žaloby bylo podle soudu to, že předmětné věci byly zkonfiskovány na základě Benešových dekretů německé společnosti, která je tehdy vlastnila, proto se na něj zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi nevztahuje. V řízení bylo podle soudu prokázáno, že Řád byl v roce 1939 zrušen. Stát totiž údajně nezabavil Bouzov jako církevní majetek po roce 1948, nýbrž jako německý majetek v roce 1945. Německý řád tak doplatil na to, že byl trnem v oku již nacistům, kteří mu majetek zabavili.

Žaloba směřovala na Národní památkový ústav (NPÚ), který hrad odmítl vydat v rámci církevních restitucí. Řád se neúspěšně snažil prokázat, že byl vlastníkem Bouzova i v roce 1948. Odkazoval na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 1948, který rozhodl, že byl majetek za okupace konfiskován neplatně, nešlo tedy po válce o nacistický majetek a měl se Řádu vrátit. Odvolací soud shledal žalobu nedůvodnou. Provedeny byly podle soudu všechny potřebné důkazy. Podle soudu vydání hradu Řádu nepřísluší, nepodařilo se mu prokázat, že má na hrad nárok podle zákona o majetkovém vyrovnání.

Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, známá jako Řád německých rytířů, nyní Německý řád, požaduje vrácení hradu i jeho mobiliáře s tím, že jde o jeho historický majetek. Dle Řádu byl v době nacistické okupace neplatně konfiskován, Benešovy dekrety se prý na něj nevztahovaly.

"Na tento majetek byla uvalena národní správa, trvala až do roku 1950. Nemohly se tak na něj vztahovat konfiskační dekrety. Stát nepředložil žádný doklad, že Bouzov krátce po válce skutečně podle práva získal," uvedla právní zástupkyně Řádu Lenka Charvátová a nevyloučila, že se Řád dovolá k Nejvyššímu soudu. "V tento okamžik musíme vyčkat na písemné vyhotovení rozsudku a potom zvážíme další kroky, tedy zda budeme podávat dovolání," uvedla advokátka zastupující Německý řád.
Vedení Řádu oznámilo, že výsledek sporu vnímá jako pokračování křivd z let minulých.

Aktualizováno:
Německý řád se však nevzdává. O Bouzov bude bojovat u Nejvyššího soudu ČR. Využije mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání. Sdělil mluvčí Řádu Mikoláš Černý.

"Vedení Řádu je přesvědčeno, že zamítnutí žaloby na vydání hradu je pokračováním křivd z let minulých. Hrad Bouzov Německému řádu prokazatelně patřil, zástupci Řádu ho mezi světovými válkami významně dostavěli a opravili do dnešní podoby," zdůraznil mluvčí. U krajského soudu navrhla již dříve právní zástupkyně Řádu Lenka Charvátová doplnění dokazování o čtení dalších dokumentů, které Řád získal až po vynesení verdiktu okresního soudu. Krajský soud to odmítl.

"Jsou to důkazy, které hovoří o tom, že nenavrácení majetku by bylo křivdou a důkazy, které svědčí o tom, jak Řád majetek v rámci Bouzova nabýval mezi světovými válkami. Řád si po roce 1945 požádal o vrácení majetku podle platných zákonů," sdělil dále po vynesení rozsudku krajského soudu Černý.
Zdůraznil přitom, že "od doby nástupu fašismu v Německu vystupoval Řád, stejně jako jeho představitelé, proti německé expanzivní politice a vyvíjel aktivity směřující k zachování celistvosti a suverenity Československé republiky. Příslušná rozhodnutí o převzetí majetku Řádu vydaná na základě konfiskačních vyhlášek, které nebyly vydány v souladu s právním řádem Československé Republiky, byla zrušena Nejvyšším správním soudem a podle knihy protokolů se stalo pravomocné a bylo doručeno ministerstvu zemědělství. Tímto byly popřeny základní principy demokratického právního řádu a Řádu odepřeno právo na soudní ochranu, stejně jako právo na ochranu jeho vlastnictví".

† Otázky a odpovědi - Majetkoprávní nároky † Německý řád / Řád německých rytířů
Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě †

Časový vývoj majetkových nároků †Odvolací soud - hrad Bouzov nebude vydán Německému řádu 2017, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, ordo fratrum domus hospitalis sanctae mariae teutonicorum in jerusalem

Hrad Bouzov nebude vydán Německému řáduZpět na více zpráv.