† Německý řád se dovolá k Nejvyššímu soudu †

31. 3. 2017

Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, známá jako Řád německých rytířů, nyní Německý řád se nevzdává. O hrad Bouzov bude bojovat u Nejvyššího soudu ČR. Využije mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání. Sdělil mluvčí Řádu Mikoláš Černý.

Odvolací soud totiž dne 30. 3. 2017 potvrdil, že se hrad Bouzov Německému řádu nevrátí.

Podle přirozeného práva vlastnictví hradu Řádem nikdy nezaniklo. "Zestátnění" jako nacistického majetku, i když podle práva nacistický nebyl, je pouze originální způsob jeho nabytí. Zabrání hradu německými okupanty a rozpuštění Řádu bylo zjevně protiprávní. Řád tak měl hrad Bouzov dostat zpět od Československého státu ihned po válce.

Celá kauza tak spěje nejspíše k Mezinárodnímu soudu. Nicméně nelze předjímat. V minulosti, po rozpadu monarchie se tak již stalo, kdy rozhodnutí Mezinárodního soudu v Haagu stanovilo, že Řád je mezinárodní duchovní a charitativní instituce a tudíž jeho majetek nepodléhá konfiskaci. Mezinárodní soud v Haagu, rozhodl ve prospěch Řádu.

"Vedení Řádu je přesvědčeno, že zamítnutí žaloby na vydání hradu je pokračováním křivd z let minulých. Hrad Bouzov Německému řádu prokazatelně patřil, zástupci Řádu ho mezi světovými válkami významně dostavěli a opravili do dnešní podoby," zdůraznil mluvčí. U krajského soudu navrhla již dříve právní zástupkyně Řádu Lenka Charvátová doplnění dokazování o čtení dalších dokumentů, které Řád získal až po vynesení verdiktu okresního soudu. Krajský soud to odmítl.

"Jsou to důkazy, které hovoří o tom, že nenavrácení majetku by bylo křivdou a důkazy, které svědčí o tom, jak Řád majetek v rámci Bouzova nabýval mezi světovými válkami. Řád si po roce 1945 požádal o vrácení majetku podle platných zákonů," sdělil dále po vynesení rozsudku krajského soudu Černý.
Zdůraznil přitom, že "od doby nástupu fašismu v Německu vystupoval Řád, stejně jako jeho představitelé, proti německé expanzivní politice a vyvíjel aktivity směřující k zachování celistvosti a suverenity Československé republiky. Příslušná rozhodnutí o převzetí majetku Řádu vydaná na základě konfiskačních vyhlášek, které nebyly vydány v souladu s právním řádem Československé Republiky, byla zrušena Nejvyšším správním soudem a podle knihy protokolů se stalo pravomocné a bylo doručeno ministerstvu zemědělství. Tímto byly popřeny základní principy demokratického právního řádu a Řádu odepřeno právo na soudní ochranu, stejně jako právo na ochranu jeho vlastnictví".

† Otázky a odpovědi - Majetkoprávní nároky † Německý řád / Řád německých rytířů
Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě †

Časový vývoj majetkových nároků †Německý řád se dovolá k Nejvyššímu soudu 2017, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, ordo fratrum domus hospitalis sanctae mariae teutonicorum in jerusalem

Německý řád se dovolá k Nejvyššímu souduZpět na více zpráv.