† Jeden ze zátahů akce K †

2. 4. 2017

"2. 4. 1951 ve 20 h. se na vrátnici rozezněl zvonek, a když vrátná otevřela, nahrnulo se do kláštera 60 - 80 civilních osob (později jsme zjistily, že se jednalo o pracovníky StB)..."
z výpovědi sestry Hedviky, sestry Německého řádu.

Tak začal jeden ze zátahů akce K, kterou si dnes připomínáme. Tedy nezákonná násilná likvidace klášterů a mužských katolických řeholních řádů, která proběhla na území Československa v dubnu 1950 za pomoci StB, SNB a Lidových milicí. Další navazující akcí byla akce Ř, tedy likvidace ženských řádů, kongregací a klášterů. Ta probíhala ve dvou vlnách, kdy byly sestry odvezeny do sběrných míst a později poslány na práci do průmyslových závodů po celé republice.
Sestry Německého řádu (Řád Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské) byly na základě vykonstruovaných důkazů obviněny z udržování nedovoleného spojení s odsunovanými německými spolusestrami a s J. E. velmistrem Řádu německých rytířů ve Vídni, přípravou k ilegálnímu způsobu řádového života, velezrady a z ukrývání řádového majetku, vysílačky a zbraní. Sestra Remigia Axmanová mimo jiné, že v roce 1938 spolu s jinými sestrami střílela z oken kláštera v Bruntále na české vojáky. Některá další obvinění nebyla zveřejněna, jelikož jsou již za hranou publikace. Mnoho bratrů a sester bylo pronásledováno, neoprávněně vězněno, psychicky týráno a zavražděno.

V procesu Witková a spol., konaném 25. - 26. února 1952 v Opavě byly odsouzeni:
- Witková Anežka, Antonie, OT (řeholnice, Opava, 15 let)
- Stuchlík Jindřich, OT (kněz, Kyjov, 12 let)
- Knajblová Marie, Helena, OT (řeholnice, Opava, 10 let)
- Moravcová Ludmila, Klotildis, OT (řeholnice, Opava, 7 let)
- Dittmerová Marie, Inocencia, OT (řeholnice, Svitavy, 2 roky)
- Vanková Anastazie, Gisela, OT (řeholnice, Opava, 6 let)
- Podmanická Margita, Reineria, OT (řeholnice, Opava, 4 roky)
- Beňová Marie, Koleta, OT (řeholnice, Svitavy, 6 let)
- Axmanová Anna, Remigia, OT (řeholnice, Opava, 5 let)
- Moravcová Hedvika, Virgilia, OT (řeholnice, Opava, 1 rok)

Dnes se výše uvedené z dob, kdy vítězilo zlo a tupost poslouchá jako těžko pochopitelné, avšak tají se za tím nesmírné utrpení žen, které věnovaly svůj život péči o nemocné a strádající spoluobčany v nemocnicích a charitativních domovech. Navzdory tomu zůstaly věrni Řádu a byly jeho oporou v těžkých časech, tedy kdy došlo ohrožení celého řádového společenství. Obstály se ctí !

Po nacistech byl Řád pronásledován tehdejší Komunistickou stranou. Ta zavírala řádové sestry i bratry do uranových dolů a zabavovala jim majetek, který do dnešních dní nebyl vydán.

A i v dnes po tom všem se najdou tací, kteří vysloví pochybnosti o "právní kontinuitě řádu" (generální ředitelka Národního památkového ústavu, Naděžda Goryczková) nebo to, že "Řád zanikl v padesátých letech" (soudkyně olomouckého soudu, Hana Šimková) - článek: Německý řád vs. NPÚ aneb Když se Národní památkový ústav nadnáší. S tvrzením přišla nyní i soudkyně Ivana Pikalová z Krajského soudu v Olomouci s tím, že: "Řád byl v roce 1939 nacisty zrušen".

Pozn. Řád může zrušit jen J. S. papež. Řád má navíc k dispozici rozhodnutí Svatého stolce, České biskupské konference a další podklady, které prokazují, že dnešní Německý řád (Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě) je identický s tím, který působil na českém území v minulosti.

Řádu bylo působení téměř znemožněno. Rozpuštění Řádu nacisty a kroky vedené tehdejším komunistickým režimem proti Řádu byly zjevně protiprávní. Zbývá než doufat, že bude rozhodnuto ve prospěch Německého řádu a zabráněno křivdám z let minulých.

Více o této akci najdete také v uveřejněných dokumentech:
Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalemské (sestry Řádu německých rytířů) - pronásledování a proces
a
Milosrdná sestra Anežka Antonie WitkováJeden ze zátahů akce K 2017, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Jeden ze zátahů akce KZpět na více zpráv.