† Pamětní den Německého řádu †

1. 6. 2017

Dnes je pamětní den Německého řádu. Dne 1. června 1854 byly definitivně schváleny Svatým stolcem nové stanovy: Constitutiones Ordinis Sororum Caritatis Teutonici. V souvislosti s tímto dnem jsou připomínáni v Řádu jeho osobnosti.

Významným reformátorem Řádu německých rytířů byl J. Exc. velmistr arcivévoda
Maxmilián Josef Rakouský-Este
(* 14. července 1782, Modena; † 1. června 1863, zámek Ebenzweier v Altmünster am Traunsee).
Bývalý velekomtur z Frank, přijatý do Řádu v roce 1801, pasován na rytíře v roce 1804 se stal velmistrem 22. dubna 1835. Při jeho nástupu nebyl Řád v dobré situaci. Měl všeho všudy pět rytířů, včetně jeho samotného jakožto velmistra. Na generální kapitule konané ve Vídni 26. února 1839, nechal odhlasovat novou a definitivní verzi řádových regulí - Kniha řádu čili Soubor nových pravidel, stanov a předpisů Řádu německých rytířů (1606 - 1839), kterou schválil císař dekretem z 16. července téhož roku. Oproti rytířské složce byla zdůrazněna činnost kněží, řádových sester a charitativní působení tohoto společenství.

Obnoven byl institut milosrdných sester Panny Marie v Jeruzalémě, který zanikl v 17. století. Sestry, podle regulí zavedených v roce 1357 a obnovených v roce 1855, měly poslání pomáhat především nemocným a chudým. A tak byl 2. července 1841 v klášteře Lanegg v Lana u Meranu položen základní kámen. Sestry Sr. Agnes Weber (pozdější představená v Opavě) a Sr. Dominika Tammerle složily do rukou velmistra slavnou profesi. Duchovním vůdcem sester s titulem superiora byl 18. září 1842 ustanoven P. Petr Paul Rigler OT.
1. července 1856 potvrdil papež Pius IX. pravidla institutu sester od německého domu sv. Marie v Jeruzalémě a 15. prosince téhož roku rozhodla generální kapitula Řádu německých rytířů o začlenění s vlastním pravidlem pod vedením velmistra. Na konci 19. století tvořilo tuto instituci 216 sester shromážděných ve společenstvích v Opavě, Bruntále, Lannegu (Lana) a Friesachu. Obnoveny rovněž byly i kněžské konventy. Za jeho vedení bylo do Řádu přijato 54 bratří - kněží.

Velmistr Maxmilián Josef koupil roku 1837 zpět pro Řád hrad Sovinec a zahájil v padesátých letech 19. století jeho přestavbu na kněžský seminář a klášter redemptoristů. Roku 1837 rovněž rozmnožil řádové statky koupí panství Hrabyně, Štítina a Smolkov. Po vzniku statut z roku 1840 byl zřízen mateřinec sester v Bruntále (1841), v Opavě (1842) a v Andělské Hoře (1843) a mnoho dalších mimo naše území. Filiálkou opavského mateřince byl od let 1856 - 1858 dům sester ve Vrbně pod Pradědem. Do konce 19. století přibyl sestrám další dům v Dlouhé Loučce (1890) a Bruntále (1900). Všude sestry rozvinuly velkou činnost školskou, charitativní a sociální. Roku 1840 byly Řádu inkorporovány fary v Opavě, Bruntále, Dlouhé Loučce, Bouzově, Rýžovišti, Staré Rudné a Andělské Hoře. V letech 1862 - 1864 přibyl další dům sester v Rýžovišti.
Podporoval také jiné řády finančně nebo naturáliemi, jako jezuity, milosrdné sestry, redemptoristy a chudé sestry od svatého Františka. Velmistrova velkorysost hlavně umožnila výstavbu a chod četných špitálů, domovů důchodců a klášterů, a otevírala tak cestu k onomu návratu k původnímu dobročinnému poslání.

Na pomoc velmistrovi byl přizván kněz a převor
P. Petr Paul Rigler OT
(* 28. června 1796 Sarntal; † 6. prosince 1873 Bolzano).
Ten byl významným spolu reformátorem Řádu, profesorem etické a pastorační teologie, spirituálem v kněžském semináři v Tridentu, duchovním otcem obnoveného institutu řádových sester Lana v Jižním Tyrolsku.
J. S. papežem Řehořem XVI. byl nazván "Andělem z Tyrol".
Na památku požehnaného působení P. Petra Paula Riglera OT byla zhotovena pamětní deska, která je umístěna v kostele sv. Augustina na hradě Sovinci.

Jmenovat lze i další významné osobnosti Řádu např.
J. Exc. velmistry a arcivévody Maxmiliána Habsburského, Viléma Habsburského a Evžena Habsburského etc.

"Naše milá Paní Jeruzalémská pod ochranu tvou se utíkáme: Oroduj za nás."

Zdroj a foto: Wikipedia, Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské, repro, Tomáš Petr Both Fam. OTPamětní den Německého řádu 1. 6. 2017, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Pamětní den Německého řáduZpět na více zpráv.