† Svátek řádové patronky sv. Doroty z Montau †

25. 6. 2017

Dnes je svátek řádové patronky sv. Doroty z Montau
(* 6. února 1347 Gross Montau; † 25. června 1394 Marienwerder)

Bl. Dorothea Pruská, patronka Řádu Německých rytířů, mystička, matka, poutník, osobnost doby prolínání kultur severního Polska a německých hanzovních měst. Matka devíti dětí, choť zbrojíře, a přitom poutnice tajemství Ježíšova života. Roku 1389 se vydala na pouť do Říma. Během její nepřítomnosti, její manžel zemřel. Později se přestěhovala do Marienwerderu kde se setkala s pražským profesorem teologie, dómským děkanem a knězem Řádu německých rytířů Janem z Marienwerdenu, jejím budoucím zpovědníkem a životopiscem, který zachytil její vize a zjevení. Vedla život v modlitbách, konala dobré a zbožné skutky a stala se poradkyní v duchovních věcech. Trpělivě snášela tělesné bolesti a duchovní utrpení. V dómu v Marienwerdenu se nechala dne 2. 5. 1393 zazdít do boční komory lodi, kde 25. 6. 1394 zemřela. Pohřeb se konal o tři dny později, věřících v katedrále a kolem bylo tolik, že se biskup nemohl dostat k oltáři. Pochována je ve zdejší kryptě. Nejen zdejším obyvatelstvem byla vždy uctívána a proces o Dorotiných heroických ctnostech proběhl kolem roku 1405.
Vedle sv. Jiří a sv. Alžběty Durynské se stala další patronkou Řádu.
Svatořečena byla 9. ledna 1976 J. S. papežem Pavlem VI.

Všemohoucí Bože, s Tvojí pomocí je svatá Dorota a její způsob života jako jedna cesta ke Kristu a v Kristu.
Její přímluvu dej nám také…

Více také v sekci Patroni a světci Řádu německých rytířů - Německého řádu.Řádová patronka sv. Dorota z Montau, Dorothea von Montau, Dorothea of Montau, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Svátek řádové patronky sv. Doroty z MontauZpět na více zpráv.