† Německý řád chce být zřizovatelem ZŠ v Dlouhé Loučce †

1. 7. 2017

Německý řád působil na Bruntálsku po staletí a stále k němu patří. Žehná pramenům v Karlově Studánce, v Opavě pořádá Řádový den, v Olomouci úspěšně provozuje církevní gymnázium, pečuje o farnosti Bouzov a Bruntál. Současně je také potenciálním restituentem, který usiluje o navrácení rozlehlých pozemků a mnoha budov, které původně patřily Řádu německých rytířů.

Dlouhá Loučka je dvoutisícová obec mezi Sovincem a Uničovem. V obci vlastnil Řád, tedy Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, známá jako Řád německých rytířů, nyní Německý řád místní zámek a další majetek.

Hlavně zde, ale Řád působil. Vzhledem k tomu, že dvě mateřské školky v Opavě a Bruntále se staly příliš malými, J. Exs. velmistr Řádu a arcivévoda Vilém Habsburský v roce 1886 přišel s nápadem založit další pobočku sester v Dlouhé Loučce na Moravě. Na výstavbu uvolnil velkou sumu peněz. Sestry rozdávaly chudým jídlo a almužnu. Chudí studenti dostali každodenní oběd a pro sirotky zabezpečily celodenní stravování. Později, v roce 1906 zde byla otevřena i dívčí škola.

Svou špitální náplň zde Řád demonstroval přeměnou zámku v nemocnici. Z příkazu velmistra arcivévody Evžena byl dán k dispozici nemocným a raněným vojákům jako záložní vojenská nemocnice pod vedením místního vrchnostenského lékaře Dr. Adolfa Baldriana. Asistoval mu Dr. Schmitz z uničovské nemocnice. Již v listopadu 1914 přišli první ranění a nemocní. V lednu 1915, zde byla zřízena zmíněná vojenská rezervní nemocnice. Počet pacientů často přesahoval 100 osob. Ošetřovatelskou péči zastávalo pět německých Řádových sester, jejichž horlivá, obětavá činnost udělala na Dr. Schmitze ten nejlepší dojem. Ač jinověrec, zasadil se pro povolání sester Německého řádu do uničovské nemocnice. V letních měsících zde pak bylo ubytováno až 2000 vojáků.

V letech 1920 - 1923 býval v zámku prázdninový tábor českých dětí z Olomouce. V roce 1922 otevřely sestry Německého řádu v 1. a 2. patře zámku školu domácího hospodářství, která zde existovala až do Velikonoc 1939. V lednu 1925 byla v 1. patře severního pavilonu v sousedství zámecké kaple otevřena z podnětu řídícího učitele mateřská škola vedená jednou z Řádových sester od roku 1939 do roku 1945.
Z důvodu státního zásahu proti klášterům, se dne 29. dubna 1950 musely sestry přestěhovat do mateřské školy. O čtyři měsíce později pak do Bruntálu a Ryžoviště. Sestry musely své věci a veškerý majetek ponechat na místě. Transportovány byly do mateřince v Opavě. V Opavě a Svitavách sestry stále pracovali v nemocnicích. Nedostatek národních zdravotních sester je jedním z důvodů, proč zde byly sestry tolerovány až do roku 1951.

Místní zámek, o který Řád později přišel vystřídal několik vlastníků a v současném stavu je totálně devastován, a nakonec jej tak nejspíše nezíská nikdo. Pozornost místních se ale v těchto dnech upíná k historické budově základní školy. Obec o tento objekt může přijít. Německý řád totiž trvá na projednání žaloby na určení vlastnického práva. Případem se bude zabývat olomoucký okresní soud.
"O školu usilují. Sice jsem zaznamenal, že přislíbili redukci žalob na obce, ale v našem případě do toho jdou. Žaloba nebyla stažena," informoval Ladislav Koláček, starosta Dlouhé Loučky, která si na blížící se soudní bitvu najala právní kancelář.
"Nic s tím nenaděláme. Musíme počkat, jak rozhodne soud. Na lehkou váhu to nebereme," reagoval ředitel Základní školy Dlouhá Loučka Leopold Kropáč.

Pozn.
Řád vždy deklaroval, že mu nejde o peníze. V rámci restitucí ani nikdy žádné peníze nepožadoval a nenárokoval. Žádnou finanční kompenzaci nedostal a ani nedostane. Jde mu pouze o jeho historický majetek a je nucen postupovat soudní cestou.

Žalobu bude projednávat olomoucký okresní soud. To ovšem Německý řád nechtěl. Obrátil se kvůli tomu na Nejvyšší soud České republiky, aby přikázal projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Neuspěl. Nejvyšší soud to odmítl s tím, že důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do ústavního principu, což v tomto případě podle něj nebyly. První jednání se mělo v Olomouci uskutečnit 12. července. Podle soudkyně Jitky Rollerové však bylo na popud Německého řádu v souvislosti se zamítavým rozhodnutím nejvyššího soudu odloženo na počátek září. Potvrdila, že jde o takzvanou určovací žalobu. Německý řád v ní operuje tím, že majetek byl zapsán na obec chybně, což chce doložit důkazy. Pokud okresní soud určí, že to tak skutečně bylo, bude Řád požadovat vydání nemovitostí v Dlouhé Loučce jako osoba oprávněná na základě zákona o majetkovém vyrovnání.

Německému řádu podle vikáře Metoděje Hofmana na prvním místě nejde o objekt, ale o základní vzdělávání. "Nabízíme, že bychom vstoupili do vedení základní školy, v podstatě jako zřizovatelé školy," uvedl již dříve. "Školy jsou pro obce zátěží a my navrhujeme spolupráci," dodal.

Německý řád už má se školstvím zkušenosti. Úspěšně provozuje Církevní gymnázium Německého řádu, tedy prestižní vzdělávací instituci s vazbami na německé, rakouské a italské univerzity. V Opavě pak provozuje církevní konzervatoř.

† Otázky a odpovědi - Majetkoprávní nároky † Německý řád / Řád německých rytířů
Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě †

Časový vývoj majetkových nároků †

Zdroj: ČTK, iDnes, Denik.cz, vlastníNěmecký řád chce být zřizovatelem ZŠ v Dlouhé Loučce, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, ordo fratrum domus hospitalis sanctae mariae teutonicorum in jerusalem

Německý řád chce být zřizovatelem ZŠ v Dlouhé LoučceZpět na více zpráv.