† Pouť k Panně Marii Hrabyňské †

14. 8. 2017

Ordo Fratrum Domus Hospitalis Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem - Řád bratří špitálního domu Panny Marie v Jeruzalémě - Německý řád - Řád německých rytířů letos opět společně putoval na pouť k Panně Marii Hrabyňské (farnost v okrese Opava, kde tento Řád v minulosti působil).

V sobotu 12. srpna 2017, v 10,00 hodin dopoledne, v Poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni, sloužili pro všechny příchozí poutníky kněží Řádu P. Mgr. Metoděj Radomír Hofman OT, vikář velmistra a farář na Bouzově a P. ThLic. Norbert Jan Maria Hnátek OT, farář v Luké, slavnostní poutní mši svatou.

Po skončení mše svaté se všichni členové Řádu - kněží a familiáři, ale i příznivci a dobrodinci, shromáždili u hrobů kněží k modlitbám a krátké pietní vzpomínce, nejen na P. Jana Böhma, ale i na všechny další zde působící kněze.

Německý řád: Za pozvání a možnost účasti na této pouti děkujeme P. Vladimírovi Pavlíkovi, současnému faráři farnosti Hrabyně.

Fotogalerie Mše svatá za živé a zemřelé členy Německého řádu - počet fotografií: 46.


Foto: © Milan Pchálek, zdroj a text: Tomáš Petr Both, Fam. OT


Pouť k Panně Marii Hrabyňské, čestný rytíř Německého řádu, Ehrenritter, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, ordo fratrum domus hospitalis sanctae mariae teutonicorum in jerusalem

Pouť k Panně Marii HrabyňskéZpět na více zpráv.