† Drakobijce rytíř řádu †

26. 7. 2019

Speciální výstavu "Německý řád na jihozápadě" slavnostně zahájil J. Exc. velmistr a Generální opat Německého řádu Abt. Frank Bayard OT vysvěcením sochy sv. Jiří Drakobijce.

Právě v době zahájení této zvláštní výstavy a při příležitosti 800. výročí Německého řádu v Mergentheimu nyní muzejní asociace dokončila zkompletování trojice patronů řádu zakoupením sochy svatého Jiří. Již v roce 2005 předala sv. Alžbětu Durynskou rovněž na trvalou zápůjčku Deutschordensmuseu.

Pískovcová socha z druhé poloviny 17. století zobrazuje světce jako drakobijce. Tato scéna byla pořízena v době křížových výprav v legendě o sv. Jiří. Křesťanský bojovník proti zlu sedí v časově typickém antickém brnění na vzpínajícím se koni. Kříž na jeho štítu označuje Jiřího jako rytíře Německého řádu. V zdvižené ruce už chybí kopí s nímž dal smrtelnou ránu drakovi.

Tři patroni Řádu sahají do dob křížových výprav. Hlavním patronem je bl. Panna Maria, ke které po přestavbě nemocnice v Akkonu přibyl v roce 1198 sv. Jiří a po kanonizaci v roce 1235 sv. Alžběta Durynská. Tato trojice zůstala dodnes. Požehnaná matka je tak vždy spojena se dvěma svatými, Jiřím a Alžbětou.

Je zajímavé, že dominance obou rovnocenných světců se může také měnit v pořadí podle regionu a úkolu. Svatý Jiří zde tedy hrál důležitější roli po přesunu řádové centrály ze Středomoří do Pruska na začátku 14. století, zatímco v "říši Alžběty" přišlo její větší uctívání.

V Mergentheimu je možné spatřit světce ve stropním obraze barokního zámeckého kostela, zatímco obraz nad levým bočním oltářem a velká socha na průčelí kostela zmizeli.

V rámci této výstavy jsou v muzeu Mergentheimu komentované prohlídky.

Otevírací doba:
Do konce října: úterý - neděle 10:30 - 17:00
Od listopadu: úterý - sobota 14 - 17 hodin, neděle 10:30 - 17 hodin
24./25./31. Uzavřeno v prosinci

Více také v sekci Patroni a světci Řádu německých rytířů - Německého řádu.

Zdroj: Deutschordensmuseum Bad Mergentheim gGmbHDrakobijce rytíř řádu, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, ordo fratrum domus hospitalis sanctae mariae teutonicorum in jerusalem

Drakobijce rytíř řáduZpět na více zpráv.