† Soud zamítl žalobu o návracení ZŠ v Dlouhé Loučce †

20. 12. 2019

Československé provincii Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské, ženské větvi řádu, v pátek olomoucký okresní soud zamítl žalobu, jíž se snažila domoci uznání vlastnických práv k nemovitostem v Dolní Dlouhé Loučce.

I když verdikt zatím není pravomocný a lze předpokládat, že se Německý řád proti rozsudku odvolá a případ poputuje ke krajskému soudu.

"Žaloba byla shledána nedůvodnou," sdělila soudkyně Jitka Rollerová. Podle soudkyně nelze oddělovat ženskou a mužskou linii Řádu německých rytířů, protože majetek byl jednotný a společný pro celý řád.
"Tvrzení, že listiny týkající se konfiskace se vztahovaly pouze k mužské linii a že je nutno rozlišovat mezi majetkem ve vlastnictví mužské linie a ženské linie, považuje soud za účelové," uvedla soudkyně.
Majetek byl zkonfiskován a žalobkyně měla podle soudu podat restituční žalobu podle zákona č.128 z roku 1946 o neplatnosti některých majetkoprávních jednání spáchaných v době nesvobody.
"Pokud nedošlo k uplatnění nároku podle tohoto zákona, je promlčen ve lhůtě tří let od účinnosti tohoto zákona. Nemohlo dojít ani k obnovení vlastnictví, tedy navrácení majetku ani k majetkové křivdě spáchané komunistickým režimem," odůvodňovala soudkyně.

Nemovitosti byly podle soudkyně konfiskovány podle dekretů prezidenta Beneše. Nelze je vydat podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Připomněla, že zákon o vyrovnání s církvemi se navíc nevztahuje na majetek ve vlastnictví obcí, ale pouze na majetek státu. Podle soudkyně stát proto poskytl církvím finanční náhradu za majetek, který nelze restitučně vydat, a ta se vztahuje i na majetek nárokovaný v Dolní Dlouhé Loučce.
"Nelze žalobkyni přiznat dvojí náhradu," uvedla soudkyně.

Připomeňme, že Německý řád úspěšně provozuje Církevní gymnázium Německého řádu, tedy prestižní vzdělávací instituci s vazbami na německé, rakouské a italské univerzity. V Opavě pak provozuje církevní konzervatoř.
Řád usiluje také o vrácení dalšího nemovitého majetku na severu Moravy a ve Slezsku, kde v minulosti intenzivně působil a dnes se tam věnuje duchovní službě i aktivitám ve školství a zdravotnictví.

Upozornění:
Naše činnost i www a Facebookové stránky jsou soukromého a nekomerčního charakteru a nejsou součástí Německého řádu.
Jedinými oficiálními komunikačními zdroji v České republice jsou:
- vikář velmistra P. Mgr. Metoděj Radomír Hofman OT
- mediální zástupce Německého řádu Mikoláš Černý a zmocnění právní zástupci Německého řádu
- oficiální stránky Německého řádu

† Otázky a odpovědi - Majetkoprávní nároky † Německý řád / Řád německých rytířů
Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě †

Časový vývoj majetkových nároků †

Zdroj: ČTK, vlastníSoud zamítl žalobu o návracení ZŠ v Dlouhé Loučce, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, ordo fratrum domus hospitalis sanctae mariae teutonicorum in jerusalem

Soud zamítl žalobu o návracení ZŠ v Dlouhé LoučceZpět na více zpráv.