† Investitura čestného rytíře Německého řádu †

20. 1. 2020

Německý řád má nového čestného rytíře J. Exc. biskupa Petera Kohlgrafa.

"Vezmi tento kříž, znamení Boží lásky a našeho Řádu.." jako znamení cti rytířství předal velmistr řádu biskupu Peterovi Kohlgrafovi bílý plášť s černým křížem, čestný rytířský kříž a růženec.

Slavnostní ceremonie se konala v neděli, dne 19. 1. 2020 v Mohučské katedrále za přítomnosti J. Exc. velmistra a Generálního opata Německého řádu Abt. Franka Bayarda OT, členů Německého řádu a dalších hostů.

Biskup Kohlgraf následně při poděkování mimo jiné připomněl historické souvislosti mezi Německým řádem a diecézí v Mainz. Velmistrem Německého řádu byl v minulosti arcibiskup z Mainzu Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg (funkční období 1694–1732).

Ve svém kázání předcházel větou, že "Tradicí není uchovat popel, ale předat oheň." Z toho je jasné, že investitura není jen o "vnějším vzhledu a krásné vzpomínce na starou tradici", ale: "Symboly dnešní investitury připomínají uhlíky pod popelem, které pro nás zůstávají důležité."
Vzpoměl, že Německý řád má "oslnivou historii" a musel se několikrát přeorientovat "kvůli historickým změnám a také ke změněnám teologie a církve".

"Nejdůležitějším symbolem je kříž," řekl Kohlgraf. Pokračoval: "neměli bychom se dnes za tento kříž stydět. Bůh potřebuje lidi, kteří dnes následují ukřižovaného Krista. Potřebujete lidi, kteří žijí v době, kdy násilí formuje náš svět a náš každodenní život v různých podobách, lásce, otevřenosti a péči o ostatní. Lidé, kteří kážou slovem i skutkem. Formy mise se změnily - Díky Bohu - změnily se ve srovnání s vrcholným středověkem. Tato poselství však nejsou zastaralá. Jsme posláni svědčit ukřižovanému tím, když s ním půjdeme do školy a budeme se učit od jeho způsobu života lásky a oddanosti Bohu a lidem."
Kohlgraf mluvil o svatém Františku z Assisi, který se pokoušel "být druhým Kristem ve své lásce k lidem, v jeho nenásilí, ve své oddanosti k nemocným a lidem na okrajích. To byla jeho podoba následnictví kříže."

Biskup Kohlgraf také připomněl dva řádové patrony, Alžbětu Durynskou a Sv. Jiří, mimořádnou úctu k Marii a růženec - modlitbu jako povinnost členů řádu. Růženec je "ve svém opakování forma křesťanské meditace. Je to o pohledu na Krista. Opakování dává mír, vnitřní ticho, jako melodie, která se mi stala drahou."

Závěrem biskup řekl: "Tradicí není udržovat popel, ale předávat oheň. Oheň hoří ve kříži, ve svatých, v modlitbě, v lásce k bližnímu v modlitbě. To je pro mě účel této oslavy a přijetí ceny, kterou vděčně přijímám. Nejedná se o nové myšlenky, ale o základní témata našeho křesťanského života: následnictví, láska, modlitba."

Poté se pokračovalo společenským setkáním, kterým byl zakončen tento slavnostní den.

Gratulujeme.Peter Kohlgraf investitura čestného rytíře Německého řádu, Řád německých rytířů, Německý řád, Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Deutscher Orden

Investitura čestného rytíře Německého řáduZpět na více zpráv.