† Založení institutu Mariánů †

26. 3. 2020

Dne 26. března 1871 byl zřízen Institut Mariánů a to k podpoře humanitárních aktivit Řádu, zejména pro nemocné, raněné a potřebné. Muži i ženy sympatizující s výše uvedenými činnostmi prokazovali pak svoji náklonost nejen různou pomocí, ale především materiálními a finančními dary.

Nejprve po roce 1840 došlo k obnovení ženské větve Řádu. Byl zřízen špitální fond a založeny nemocnice Řádu německých rytířů - Německého řádu v Opavě a Bruntále.

K další změně dochází za J. Exc. velmistra arcivévody Viléma Rakousko - Těšínského. Ten se podílel na zlepšení charitativní činnosti Řádu. Sám byl raněn a poznal, co to jsou útrapy raněných a nemocných vojáků. Dne 7. ledna 1871, během jednání velké řádové kapituly prohlásil:
"Hlavním cílem Řádu od doby jeho založení v roce 1191 byla služba chudým a potřebným a z tohoto důvodu došlo ke znovuzřízení odnože Řádu zdravotních sester".
Zdůraznil také, že je nutno založit centrální orgán, pro plnění úkolů na tomto úseku charitativních a dalších činností.

Dne 26. března 1871 byl proto zřízen řádovým velmistrem Vilémem Rakousko - Těšínským Institut Mariánů a to se souhlasem císaře.
Řádu to umožnilo více jak půlstoletí v rozvoji řádových nemocnic a nadále pokračovat ve svém charitativním i církevním poslání. Velký přínos pak byl také především v době válečných konfliktů, kdy Řád vypravoval sanitní vlaky a vozy vybavené potřebnou technikou se školeným personálem, které v letech první světové války zachránili tisíce životů vojáků.

Mimo peněžního daru jsou tedy podmínky k přijetí do této odnože Řádu velmi mírné. Členem Řádu se mohl stát každý bezúhonný křesťanský člen šlechtického rodu Rakouska - Uherska. Po složení finančního daru byl přijatý jako "kontribuent Mariánského řádu". Věková hranice u mužů byla stanovena na dvacet let. U mladých dam to bylo osmnáct roků.

Členům tohoto institutu byl pak do roku 1918 udělován Mariánský kříž Řádu německých rytířů tzv. kříž "Mariánů"
† ORDO TEUT. HUMANITATI - Německý řád lidskosti †

Do roku 1886 byl kříž nošen dle třídy na černé nákrční nebo náprsní řádové stuze. Později na černobíle šrafované stuze podle vzoru tzv. "rakouské válečné stuhy". Mužská verze byla nošena na trojúhelníkové stuze, dámská verze pak na stuze ve tvaru motýlka. Kříž I. třídy byl udělen přibližně 250x (do roku 1918) a II. třídy přibližně 7.500x.

Více o Mariánském kříži Řádu německých rytířů
† Historie Mariánského kříže Řádu německých rytířů †Založení Institutu Mariánů 2020, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Založení institutu MariánůZpět na více zpráv.