† Bouzov - Německý řád neuspěl ve Štrasburku †

30. 1. 2021

Německý řád, přesněji Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, neuspěl u Evropského soudu pro lidská práva. Soudní řízení před českými soudy ohledně pozemků hradního areálu, spadajícího do zemědělského půdního fondu, nadále pokračují.

Řád chtěl zvrátit rozhodnutí soudů v České republice, které odmítly nárok řádu na restituci hradu Bouzov. Vzhledem k tomu, že řád pozbyl vlastnictví už před únorem 1948, odmítl státní památkový ústav v květnu 2014 památku vydat v církevních restitucích. Následnou žalobu zamítly všechny stupně soudů v České republice. Začátkem minulého roku proto podal Německý řád stížnost do Štrasburku k Evropskému soudu pro lidská práva. Tu ale nově zamítl i Evropský soud pro lidská práva. Prohlásil stížnost za nepřípustnou.

Německý řád se k výsledku soudních jednání v tomto týdnu nevyjádřil.
"Vedení řádu se nebude k ničemu vyjadřovat," uvedl mediální zástupce řádu Mikoláš Černý.

"Příslušná rozhodnutí o převzetí majetku řádu vydaná na základě konfiskačních vyhlášek, které nebyly vydány v souladu s právním řádem Československé republiky, byla zrušena Nejvyšším správním soudem a podle knihy protokolů se stalo pravomocné a bylo doručeno ministerstvu zemědělství. Tímto byly popřeny základní principy demokratického právního řádu a řádu odepřeno právo na soudní ochranu, stejně jako právo na ochranu jeho vlastnictví," shrnul tehdy mediální zástupce řádu Mikoláš Černý.

Řád pokládá Bouzov za historický majetek svého právního předchůdce a opakovaně vyjádřil odhodlání vyčerpat všechny právní cesty k návratu majetku. Rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva se zřejmě cesta k Bouzovu pro Řád bratří a sester německého Domu panny Marie v Jeruzalémě uzavřela. Nadále však pokračují soudní řízení ohledně pozemků hradního areálu spadajícího do zemědělského půdního fondu.

Řád na severu Moravy a ve Slezsku, tedy kde v minulosti intenzivně působil se dnes věnuje duchovní službě i aktivitám ve školství a zdravotnictví.

Upozornění:
Naše činnost i www a Facebookové stránky jsou soukromého a nekomerčního charakteru a nejsou součástí Německého řádu.
Jedinými oficiálními komunikačními zdroji v České republice jsou:
- vikář velmistra P. Mgr. Metoděj Radomír Hofman OT
- mediální zástupce Německého řádu Mikoláš Černý a zmocnění právní zástupci Německého řádu
- oficiální stránky Německého řádu

† Otázky a odpovědi - Majetkoprávní nároky † Německý řád / Řád německých rytířů
Česká provincie řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě †

Časový vývoj majetkových nároků †

Zdroj: ČTK, vlastníBouzov - Německý řád neuspěl ve Štrasburku, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, ordo fratrum domus hospitalis sanctae mariae teutonicorum in jerusalem

Bouzov - Německý řád neuspěl ve ŠtrasburkuZpět na více zpráv.