† Založení institutu Familiářů †

22. 9. 2021

Dnes si připomínáme založení Institutu familiářů, tedy nejpočetnější řádovou složku.
Institut řádových familiářů došel oficiálního církevního schválení 22. září v roce 1965, kdy jej J. S. papež Pavel VI. slavnostně potvrdil. Tato řádová linie pak byla upravena kanonickým právem 25. března 1986. Poslání je řeholní a charitativní a podílí se na aktivitách Řádu v daných regionech. Bez tohoto institutu by existence Řádu dnes nebyla možná.

Familiáři - civilní osoby se při slavnostních příležitostech oblékají do fraku nebo smokingu, přes který oblékají černý plášť na levém boku s velkým bílým štítem a černým řádovým křížem. Výjimku tvoří familiáři tyrolské bailivy (odlišnost provedení). Všichni familiáři užívají řádového oděvu a odznaků pouze při posvátných službách, dále v chrámech Německého řádu a při procesích, jejichž se účastní společně.22. 9. 2021 Založení institutu Familiářů, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Založení institutu FamiliářůZpět na více zpráv.