† Slavnost sv. Alžběty - patronky Řádu †

17. 11. 2021

Dnes 17. listopadu je slavnost sv. Alžběty Durynské - patronky Řádu. Tento den se také koná v Opavě Řádový den. I pro dnešní dobu je svatá Alžběta velkým vzorem. V chudých a nemocných prokazovala úctu Kristu.

Patroni a světci Řádu německých rytířů - Německého řádu.

Modlitba:
Bože, Tys dal svaté Alžbětě poznat, že v chudých prokazuje úctu Kristu.
Na její přímluvu dej i nám, ať s neúnavnou láskou sloužíme potřebným a trpícím.
Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.17. 11. 2021 Slavnost sv. Alžběty - patronky Řádu, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

Slavnost sv. Alžběty - patronky ŘáduZpět na více zpráv.