Osobnost Norberta Kleina a jeho činnost v souvislosti s hradem Bouzovem

Autor: Mgr. Jarmila Šuráňová

Olomouc 2008


Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.


SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY


1. Prameny

 a) nepublikované

Soukromý archiv Jiřího Ženožičky v Bouzově. Fotografie z návštěvy T. G. Masaryka na Bouzově.

Soukromý archiv Jiřího Ženožičky v Bouzově. Zákravský, Š.: Kronika městečka Bausowa.

Zemský archiv v Opavě. Velmistr Řádu německých rytířů (1877 – 1933).

Zemský archiv v Opavě. Němečtí rytíři v Opavě. Mitteilungen des Deutschen Ordens. Karton 28. Inv. č. 92.

Zemský archiv v Opavě. Řád německých rytířů (Ústřední správa velmistrovských statků na Moravě a ve Slezsku). Obecní záležitosti o příděl dříví palivového a stavebního materiálu pro obce na Vs. Bouzov; návštěvy hradu Bouzova význačnými osobnostmi. Karton 561. Inv. č. 2312. Sign. XXVII/3.

 b) publikované

Prezidenti republiky a Moravská Třebová. In: Moravskotřebovský zpravodaj. Měsíčník města Moravská Třebová. Roč. IV. 5/2006. Str. 8.

Voženílek, J.: O rozdělení velkostatků k účelu vnitřní kolonisace v Československé republice. Praha 1919.

Voženílek, J.: Pozemková reforma v Československé republice. Praha 1924.


2. Literatura

Bartoš, J.: Javoříčko (pravda a legendy). Olomouc 1995.

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Sv. 10. Ostrava 1998.

Červinka, E.: Jak byla provedena pozemková reforma na velkostatcích římskokatolické církve. Praha 1933.

Demel, B.: Der Deutsche Orden in der ČSR 1918 – 1939. In: Politický katolicismus v nástupnických státech Rakousko-Uherské monarchie v letech 1918 – 1938. Str. 123 – 164.

Demel, B.: Der Deutsche Orden in Mähren und Schlesien. In: Jahrbuch der Schlesis

Demel, B.: Der Deutsche Orden in Vergangenheit und Gegenwart und die Bedeutung seines Archivs für die Geschichte Mährens und Schlesiens. Steinheim am Main 1972.

Dolanský, E.: Hrad Bouzov. Litovel 1936.

Müller, G.: Die Familiaren des Deutschen Ordens. Marburg 1980.

Rác, R.: Arcivévoda Evžen Habsburský. Velmistr Řádu německých rytířů (1863 – 1954). Brno 2005.

Řád německých rytířů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Bouzov 1993.

Trapl, M. a kol.: Bouzov. Minulost a současnost hradu, obce a JZD „Mír“. Praha 1990.

Tumler, M.: Der Deutsche Orden. Von seinem Ursprung bis zur Gegenwart. Marburg 1981.


3. Internetové zdroje (stav k 25.3. 2008)

http://www.nemeckyrad.cz/historie.asp

http://www.hrad-bouzov.cz/[13]  [15]