† Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OT - autor a obnovitel †

Autor: www.Deutscher-Orden.cz

Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob."Mnohé zámky mají své knihovny, naše knihovna má svůj zámek."


Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OT se narodil se 3. dubna 1969 v Sokolově. Po absolvování Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od roku 1998 působil jako knihovník a vedoucí knihovny Biskupství královéhradeckého, kancléř Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové, notář diecézní kurie a čestný konzistorní rada, rytíř Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.petr adam, cfr. phdr. petr adam, fam. ot biskupská knihovna hradec králové řád německých rytířů německý řád

Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OTByl také autorem dvou knih o Řádu německých rytířů:
Němečtí rytíři (1998) a Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2005).královéhradecká biskupská knihovna - pracovna cfr. phdr. petr adam, fam. ot královéhradecká biskupská knihovna - pracovna obraz cfr. phdr. petr adam, fam. ot

Biskupská královéhradecká knihovna - pracovnakrálovéhradecká biskupská knihovna - heraldická figura pelikána Německý řád - návštěva biskupská královéhradecká knihovna

Biskupská královéhradecká knihovna - Německý řád, návštěva knihovnyBiskupská knihovna disponuje vzácnými svazky, z nichž nejstarší je z roku 1442. Především i díky jeho velkému úsilí, získala biskupská knihovna svou současnou funkční, ale i fyzickou podobu podle jeho oblíbeného bonmotu:

"Mnohé zámky mají své knihovny, naše knihovna má svůj zámek."


Zrestaurování prostor a mobiliáře Trautmannsdorfské knihovny bylo posledním velkým projektem Petra Adama.

Cfr. PhDr. Petr Adam, Fam. OT zemřel 29. 11. 2006.

Zpráva na stránkách Biskupství královéhradeckého dne 8. 12. 2006:
Dne 29. listopadu 2006 tragicky zemřel PhDr. Petr Adam, laický zaměstnanec Biskupství královéhradeckého, vedoucí Biskupské knihovny. Rozloučíme se s ním při eucharistické oběti v úterý dne 12. prosince 2006 v 10.30 hodin v kostele sv. Pavla v Hradci Králové – Pouchově. Po církevních obřadech bude tělo zesnulého uloženo do hrobu na pouchovském hřbitově s nadějí na vzkříšení mrtvých a život věčný.

† R. i. P. †


Poslední konané:
  4. 12. 2017 - Vzpomínkový den, zádušní mše sv., kaple sv. Klimenta (spolužáci, kolegové, Německý řád)
  3. 12. 2016 - Vzpomínkový den na Cfr. PhDr. Petra Adama, Fam. OT - 10let (spolužáci, kolegové, Německý řád)
  7. 12. 2015 - Zádušní mše sv., Hradec Králové (spolužáci, kolegové, Německý řád)
30. 11. 2015 - Zádušní mše sv., Hradec Králové (kolegové, Biskupství královéhradecké)
12. 12. 2014 - Zádušní mše sv., Hradec Králové (spolužáci, kolegové, Německý řád)


Pozn. rozšířenou verzi připravujeme