† Právní informace †

Naše činnost i naše www stránky jsou soukromého a nekomerčního charakteru a nejsou součástí Německého řádu.
Zdroj stránek: jednotlivé řády, Wikipedie, jednotlivý autoři, faleristický časopis Signum, Altmann, literatura, www
Použitá symbolika, heraldika a některé fotografie jsou vlastnictvím jednotlivých řádů.


Jedinými oficiálními komunikačními zdroji v České republice jsou:
- vikář velmistra P. Mgr. Metoděj Radomír Hofman OT
- mediální zástupce Německého řádu Mikoláš Černý a zmocnění právní zástupci Německého řádu


Jedinými oficiálními komunikačními kanály v České republice jsou:
www.nemeckyrad.cz - Německý řád, Česká republika
www.facebook.com/NemeckyRad - Německý řád, Česká republika


© Copyright

Všechna práva k obrázkům, textům, grafice a animacím publikovaným na těchto webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím www.Deutscher-Orden.cz a jsou pod ochranou práv duševního vlastnictví nebo jiných zákonů chránících duševní vlastnictví. Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.


Odpovědnost za obsah a odkazy

Obsah našich webových stránek byl připravován s největší péčí a je pravidelně aktualizován.
Nemůžeme převzít odpovědnost za správnost, úplnost nebo aktuální přesnost obsahu, a také ne za problémy s dostupností webových stránek. Dále bychom rádi upozornili, že naše webové stránky obsahují také odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazované webové stránky byly prověřeny na možné porušování zákona v době vytvoření odkazu. Avšak, nemáme vliv na vzhled či obsah odkazovaných webových stránek, a proto nemůžeme převzít odpovědnost za aktuální přesnost, správnost, úplnost či kvalitu některého zde prezentovaného obsahu. Mějte na paměti, že my tímto způsobem odmítáme odpovědnost za veškerý obsah webových stránek třetích stran. Toto prohlášení se týká všech odkazů na internetových stránkách www.Deutscher-Orden.cz na externí stránky a k jejich obsahu.


Analytika Google

Tyto webové stránky používají analytiku Google, služby internetové analýzy společnosti Google Inc. ("Google"). Analytika Google používá takzvané "cookies". Google informace jsou využívány výhradně pro účely vyhodnocení používání našich webových stránek a k vytvoření zpráv o aktivitě na webových stránkách.