† Seznam výrobců řádů a vyznamenání †

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.


C. F. Rothe & Neffe

C. F. Rothe & Neffe byla šperkařská společnost založena roku 1830 a byla předním dodavatelem řádů a vyznamenání v tehdejší Rakousko - uherské monarchii. Christian Friedrich Rothe původně pocházel z Altenburgu v Sasku. Ve věku 17 let se přestěhoval do Vídně a v roce 1834 vstoupil do zlatnickém studia Waldschnepfenhaus na Gumpendorfer Strasse. Studio úspěšně vedl a převzal ho v roce 1844.

V roce 1849 se přestěhoval do Hollauerhaus, Kohlmarkt 7 na finální vídeňskou adresu firmy. Kolem roku 1850 se jeho synovec Anton Otto Gerbitz připojil k firmě, která od té používala název C. F. Rothe & Neffe. V roce 1867 vstoupil do společnosti i jeho druhý synovec Heinrich Emil Rothe a přivedli ji k velkému úspěchu v oblasti výroby.

Pro korunovaci císařovny Alžběty známé pod přezdívkou Sissi, fy Rothe vyráběla nádhernou rakouskou císařskou korunu zdobenou brilianty a perlami, která byla v pokladnici až do roku 1918. Rovněž velký pontifikální kříž v katedrále sv. Sofie byl také vyroben firmou Rothe. Další díla, stejně jako řády, lze spatřit i dnes ve vídeňské pokladnici, v různých muzeích a v benediktinském opatství v Melku.

V roce 1855 byla C. F. Rothe & Neffe jmenována císařem Františkem Josefem I. zlatnickým C. a k. (císařský a královským) dvorním dodavatelem a v roce 1868 jí byla udělena dodatečná výsada komorních klenotníků. V průběhu času obdržel Christian Rothe všechny evropské dvorní tituly. Ty byly později předány jeho synovci, a to v roce 1892 po jeho smrti. Společně s další firmou V. Mayer’s Söhne, byla tak firma Rothe & Neffe jednou z mála rakouských firem v této oblasti.

Později převzal firmu synovec Anton Otto Gerbitz. Po jeho smrti v roce 1908 ji vedl Heinrich Emil Rothe a později pak i jeho syn Rudolf Emil. V roce 1938 po jeho náhlé smrti firmu převzal jeho syn Emil Adalbert. Během druhé světové války se výroba zcela zastavila. Nicméně Hollauerhaus byl ušetřen bombardování, a tak v roce 1945 mohla být obnovena výroba. Firma poté vyráběla pro habsburský dům Řád zlatého rouna, Řád svatého Řehoře Velikého, řádové kanceláře, sbírky a muzea. Vzhledem k tomu, že výroba řádů je velmi složitá a nebyly nalezeny kvalifikované síly, výroba byla v roce 1991 přerušena.

V roce 1999 Susanna a Elisabeth Rothe, obě vyučeny zlatníky, byly generálními řediteli páté generace C. F. Rothe & Neffe. Zaměřily se na výrobu z perel a zlatých šperků, stejně jako kostýmních a loveckých šperků. V lednu 2005 se firma uzavřela, a to po více jak 150 letech. Dědictví, jako jsou lisy a nástroje, byly svěřeny muzeím.

Na jaře roku 2010 bylo v budově Rakouského státního archívu na Minoritském náměstí ve Vídni uloženo pět knih návrhů a plánů, které jsou datovány od roku 1847.

Značení výrobce: CFR, FR, C. F. Rothe Wien, C. F. Rothe & Neffe, Wien I Kohlmarkt 7


Bibus & Sohn

Zakladatelem firmy byl Franz Josef Bibus (* 11. 9. 1860; † 12. 9. 1944), syn pekařského mistra v Lanškrouně. Zde se také vyučil zlatnickému a stříbrnickému řemeslu.

Od roku 1883 působil v Moravské Třebové, kde se oženil a v roce 1887 se mu narodil syn Carl Alois Franz Bibus, který se později stal spolumajitelem firmy (od. r. 1917). Obchodní název firmy Franz Bibus se objevuje od roku 1896. Z malé kovodílny založené roku 1883 vybudoval úspěšnou c. k. soukromou továrnu. Původně firma vyráběla drobné zlaté a stříbrné řetízky, později postupně rozšiřovala svůj sortiment o dózy a krabičky. Po přestěhování do dílny na ulici Olomoucká č. 16, které usnadnilo výrobu ve větším měřítku se rozšířila řada výrobků o stříbrné jídelní příbory a stolní náčiní. Kolem roku 1900 pracovalo pro společnost asi sto zaměstnanců. V roce 1914 bylo téměř dvě stě. V té době firma začala vyrábět i galvanizované předměty.

V roce 1917 se změnil název firmy na Franz Bibus & Sohn. Na počátku dvacátých let 20. století tak patřila firma k nejvýznamnějším výrobcům stříbrnického sortimentu v ČSR. Podnik pro výrobu stříbrných, alpakových a galvanicky pokovených předmětů fungoval do 40. let, kdy byl František Bibus donucen svou firmu prodat. Po druhé světové válce národní správa sloučila veškeré místní dílny a vzniklý celek byl začleněn do n.p. Sandrik.

Firma Toner, která je pokračovatelem zdejší tradice výroby jídelních příborů (z nerez oceli), nechala hrob Franze Bibuse obnovit z prakticky úplného zapomnění.

Značení výrobce: FB, BIBUS


V. Mayer’s Söhne

Firma byla jedna z nejvýznamnějších klenotnických výrobců ve Vídni v 19. a 20. století. Adresa firmy byla Stock im Eisen náměstí 7, Vnitřního Města 1. vídeňského obvodu.

Založena byla v roce 1810. Neexistují ale žádné spolehlivé údaje o počátcích této firmy. Po smrti Vincenta Mayera převzali firmu od roku 1865 jeho tři synové Joseph, Vincenz a Franz Mayer a úspěšně pokračovali v podnikání. Kromě šperků a stříbrných výrobků, všech tříd řádů a dekorací, jako například Řádů železné koruny zejména ve zlatě, které byly vyrobeny pro stát, byli jejich úspěchy v oblasti umění a řemesel drahých kovů významné. Hlavně kvůli kvalitě výrobků a jejich službám byli majitelé postupně jmenováni C. a k. dvorními klenotníky a později i komorními klenotníky císaře a císařovny.

Mezi zákazníky patřili zahraniční panovníci a významné kruhy vídeňské společnosti. Firma dodala výrobky do Srbska, Černé Hory, Bulharska, Vatikánu, Persie, Osmanské říše a mnoho dalších. V prodejně na Stock-im-Eisen- náměstí byla stálá expozice jejich uměleckých a materiálních předmětů.

Vypuknutí první světové války a následné zhroucení monarchie přinesly pro firmu těžké časy. Kvůli hospodářské krizi v poválečných letech se musela v roce 1922 uzavřít.

Na aukci Dorotheum v říjnu 2009 ve Vídni byla malá zlatá brož pro rakouskou císařovnu Alžbětu vyrobena firmou V. Mayer’s Söhne oceněna ve výši 600 - 900 EUR. Brož dosáhla ceny 2 750 EUR, což je třikrát až čtyřikrát více než byla její odhadovaná cena.

Značení výrobce: VM, V.M.S., VINC. MAYER’S SÖHNE, WIEN


A. E. Köchert

Alexander Kittner

Bachruch Anthal, Budapest

Breitner testvérek, Budapest

Bruder Schneider

C. R. Rotter

Ed Reimer, Prag

F. Braun

Franz Adler

Franz KÜHMAYER & Comp. A. G.

Franz Thill`s Neffe

G. A. S. Georg Adam Schied, Wien

Gerb. Resch

Györffy - Wolf Metallwarenfabriks, Erzsébetfalva

Hauptmunzamt Wien

Heinrich Ulbricht´s Witwe

IG Bergmann

Jauner Wien

Johann Christelbauer

Josef Zimbler

Moritz Tiller & Co

Rozet & Fischmeister, Wien

Rudolf Souval

Seifert József

Striberny's, Wien

Weismayr Ferencz

Wiener Wekstätte

Wilhelm Kunz

Winter & Adler